Klasztor Duchaczek z kościołem pw. św. Tomasza w Krakowie

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przy ulicy Szpitalnej 8‒12 to w rzeczywistości trzy połączone ze sobą kamienice, każda z innego okresu, do których wstęp mają na co dzień tylko nieliczni. Wraz z Siostrami Duchaczkami udostępnimy zwiedzającym zakamarki klasztoru i piękny ogród, a także zaprosimy do obejrzenia wczesnobarokowego kościoła św. Tomasza, który jest częścią zespołu klasztornego. Historia istniejącego już od ośmiuset lat zgromadzenia duchaczek i ich męskiego, nieistniejącego już odpowiednika ‒ duchaków, jest ściśle powiązana ze znajdującym się nieopodal kościołem Świętego Krzyża, do zwiedzania którego także chcemy Państwa zaprosić podczas majowych Dni Dziedzictwa.

Klasztor Duchaczek z kościołem pw. św. Tomasza w Krakowie

Bąkowski K., Kościół Ś. Krzyża w Krakowie, Kraków 1904.

Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, cz. I–III, red. Z. Kliś, Kraków 1997.

Tomkowicz S., Zabytki budownictwa miasta Krakowa, szpital Ś. Ducha, Kraków 1892.

Wachholz L., Szpitale krakowskie 1220–1920, Kraków 1921.

Wyspiański S., Dawna polichromia kościoła św. Krzyża w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1898, 1, s. 90–101.

https://kanoniczki.pl/historia-zgromadzenia/ (dostęp: marzec 2019)

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności