Przeskocz do treści
18–19 MAJA
25–26 MAJA
Nic dziwnego!

26. MDDK: Nic dziwnego!

Osobowości kreatywne i wrażliwe często bywają postrzegane jako szalone, przekraczają bowiem granice ustalonej normatywności. Kto waży się jednak wyznaczyć sztywno te granice?

Tegoroczne zabytki

Klasztor oo. Bernardynów w Krakowie - fasada kościoła

Bernardyni należą do jednej z gałęzi zakonu franciszkańskiego – Braci Mniejszych Obserwantów – powstałej w XV wieku. W Krakowie, dla odróżnienia od innych […]

Dwór w Biskupicach

Najstarsza wzmianka o wsi Biskupice koło Wieliczki pochodzi z 1220 roku, kiedy to biskup krakowski Iwo Odrowąż nadał ją Zakonowi Kanoników Regularnych […]

Budynek nr 5 na Wawelu, widok od dziedzińca zewnętrznego

Budynek numer pięć, stojący niemal w centrum zabudowań wawelskich, często bywa nazywany dawnymi kuchniami królewskimi. I rzeczywiście, w tym miejscu w czasach […]

Zespół szpitalno-parkowy w Krakowie-Kobierzynie - budynek administracji

Krakowski Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego zajmuje spory obszar w południowo-zachodniej części miasta. Główne budynki oraz pawilony pomocnicze usytuowane w parku […]

Pałac Sanguszków w Tarnowie-Gumniskach

Gumniska to obecnie jedna z dzielnic Tarnowa, lecz do roku 1951 stanowiły odrębną wieś. Tarnów przez kilka stuleci należał kolejno do wpływowych rodów magnackich: […]

Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie

Odporyszów położony jest na niewielkiej wyżynie, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Tarnowa. Początki dziejów tej miejscowości sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o wsi […]

Zespół szpitalno-parkowy w Krakowie-Kobierzynie - budynek administracji

Krakowski Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego zajmuje spory obszar w południowo-zachodniej części miasta. Główne budynki oraz pawilony pomocnicze usytuowane w parku […]

Pałac Sanguszków w Tarnowie-Gumniskach

Gumniska to obecnie jedna z dzielnic Tarnowa, lecz do roku 1951 stanowiły odrębną wieś. Tarnów przez kilka stuleci należał kolejno do wpływowych rodów magnackich: […]

Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie

Odporyszów położony jest na niewielkiej wyżynie, kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Tarnowa. Początki dziejów tej miejscowości sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o wsi […]