przeskocz do treści

KOLEGIATA PW. ŚW. ANNY W KRAKOWIE, fot. M. Łukaszewicz (Graphia, 2011) ©

O Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego

DOBRY CZAS WOLNY

Odkrywaj – oprowadzenia z gospodarzami i pasjonatami, zwiedzanie tematyczne z ekspertami

Poznawaj – wykłady, książki towarzyszące Dniom Dziedzictwa, wystawy plenerowe, spacery, wycieczki rowerowe

Doświadczaj – warsztaty dla dorosłych i dla dzieci, spotkania ze interesującymi postaciami, koncerty, pokazy, kiermasze regionalne

COROCZNE ŚWIĘTO ZABYTKÓW

Podczas dwóch majowych weekendów zachęcamy do poznawania ciekawych miejsc Krakowa i Małopolski. Wspólnie z gospodarzami i przewodnikami zapraszamy do wysłuchania pasjonujących opowieści na temat niezwykłych postaci i obiektów.

Dotychczas udostępniliśmy do zwiedzania ponad 260 zabytków, z których jedna trzecia jest na co dzień niedostępna dla turystów bądź dostępna w ograniczonym stopniu. W ponad 120 miejscowościach Małopolski można było zwiedzać kościoły, pałace, dwory, muzea, skanseny, zabytki techniki, a także układy urbanistyczne i atrakcje przyrodnicze.

Od 2012 roku Małopolskim Dniom Dziedzictwa towarzyszy specjalna książka – ujęte w formę eseju historycznego opowieści na temat prezentowanych miejsc i związanych z nimi postaci, uzupełnione bogatym materiałem ilustracyjnym. Każda osoba odwiedzająca zabytek w czasie trwania Dni Dziedzictwa otrzymuje ją nieodpłatnie – od 2012 roku rozdaliśmy już ponad 50 tysięcy egzemplarzy kolejnych publikacji edycyjnych.

UDOSTĘPNIAMY

Staramy się, aby przynajmniej kilka spośród zabytków pokazywanych podczas danej edycji stanowiły obiekty na co dzień nieudostępniane do zwiedzania, a miejsca znane i lubiane pokazujemy z zupełnie innej, często nieoczywistej perspektywy. Podczas majowego święta zabytków proponujemy specjalnie opracowany program, uwzględniający temat edycji i dostosowany do różnych grup  odbiorców. Wstęp do wszystkich zabytków i wszystkie aktywności realizowane podczas Dni Dziedzictwa są bezpłatne.

WSPÓŁPRACUJEMY

Program Dni Dziedzictwa w każdym z zabytków powstaje we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Na jego kształt mają wpływ:
• gospodarze miejsc, które prezentujemy podczas Dni Dziedzictwa,
• partnerzy instytucjonalni (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne instytucje kultury, organizacje turystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje muzealne, biblioteki),
• lokalne inicjatywy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, podmioty świadczące usługi turystyczne, rady parafialne, koła gospodyń),
• pasjonaci (przewodnicy, historycy, artyści, aktywiści społeczni i wolontariusze lokalni).

SZKOLIMY

Od kilkunastu edycji w realizacji Dni Dziedzictwa wspierają nas wolontariusze, stażyści i praktykanci.

Wolontariusze MIK, po kilkuetapowym szkoleniu, odpowiadają za:
• obsługę punktów informacyjnych w obiektach,
• wsparcie przy realizacji poszczególnych wydarzeń w ramach programu,
• działania informacyjno-promocyjne.
Dotychczas nasze działania wsparło ponad 330 wolontariuszy.

DOKUMENTUJEMY

Każdego roku szukamy nowych, atrakcyjnych, mało znanych, często niedostępnych zabytków, które wiążą się z tematem edycji. Dla każdego z tych miejsc pozyskujemy archiwalia, przygotowujemy dokumentację fotograficzną, tworzymy bibliografię oraz noty o zabytkach.

UPOWSZECHNIAMY

Materiały opracowane w ramach edycji prezentujemy na naszych stronach:
dnidziedzictwa.pl – opisy zabytków, informacje o dostępności, bibliografia,
flickr.com– dokumentacja fotograficzna, fotorelacje z wydarzenia, dokumentacja poszukiwań zabytków,
slideshare.net – druki, foldery, wydawnictwa opracowane w ramach edycji.

XXIII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. W RUCHU (2021)

XXIII edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego została zaplanowana przewrotnie. Po ponad roku ograniczeń, obostrzeń i przestróg #zostańwdomu – wrześniowe Dni Dziedzictwa Kulturowego odbyły się pod hasłem: „W ruchu”! Zaprezentowaliśmy podczas nich różne aspekty mobilności, za którą tak bardzo tęskniliśmy. Wśród poruszonych tematów były nie tylko sport, turystyka, pielgrzymowanie czy aktywność fizyczna, ale także ruch nieoczywisty, jak obrót pieniądza i wędrówki przedmiotów, a także wiele innych.

oprawa edycji - ilustracja z dziewczynką z rakietą tenisową i mężczyzny na motorze, tytuł i hasło edycji
Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XXII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. BRZMI DOBRZE (2020)

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2020 roku pod hasłem „Brzmi dobrze” przeniosły nas do świata muzyki – jej ścisły związek z architekturą znany jest przecież nie od dziś. Spośród wielu zabytków związanych z muzyką wybraliśmy te, które z jednej strony opowiadają o napięciu między przestrzenią a wykonywaną w niej muzyką, z drugiej zaś przywołują historie twórców: kompozytorów i wirtuozów, wiejskich grajków i wyrafinowanych instrumentalistów, solistów i kapel.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji

XXI MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Z DRESZCZYKIEM (2019)

XXI edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbyła się pod hasłem: „Z dreszczykiem”. Eksplorowaliśmy tajemnicze przestrzenie 12 zabytków: ciasne zakamarki piwnic, kamienice z labiryntami komnat, poznawaliśmy mroczne historie i tajemnicze ruiny zamków i fortec.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XX MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. WOLNOŚĆ KRZEPI (2018)

Podczas jubileuszowej, XX edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego opowiadaliśmy o XX-leciu międzywojennym – o życiu zwykłych obywateli, polityków, naukowców i 20 latach rozwoju w tym okresie. Rok 1918 nie jest jednak wyłącznie czasem zwycięstw i sukcesów. Teraz dopiero zaczyna się praca nad zjednoczeniem ziem, podnoszeniem kraju z powojennej ruiny i budowaniem nowoczesnego państwa. Nie obejdzie się bez chaosu, tarć i ofiar. Ale przecież życie gna do przodu… Jakoś trzeba sobie radzić z tą radosną, choć niełatwą wolnością.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XIX MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. OD KUCHNI (2017)

Podczas Dni Dziedzictwa 2017 staraliśmy się zaspokoić głód wiedzy uczestników na temat historii pomieszczeń, sprzętów kuchennych i samych kulinariów. Zaprosiliśmy do poznawania dziejów sztuki kulinarnej, poszukiwania ciekawych historii o kuchni i z kuchnią w tle. A czasem po prostu wchodziliśmy do zabytków kuchennym wejściem.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XVIII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. WSZYSTKO PŁYNIE (2016)

W 2016 roku wspólnie wypłynęliśmy w Małopolskę, bo tematem edycji była woda. Od najdawniejszych czasów woda pełni funkcje kultowe – początkowo służyły temu święte źródła, później miejsca oczyszczeń w świątyniach różnych kultur – i użytkowe – przy budowaniu osad, miast, nawadnianiu upraw i wznoszeniu budynków, ba, nierzadko woda jest częścią głęboko przemyślanych kompozycji akwatyczno-architektonicznych.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XVII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. BYŁ SOBIE CZAS (2015)

Tematem edycji w 2015 roku był czas – jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świadomością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architekturą, stąd wielość kategorii jego postrzegania, rozmaite metody jego mierzenia. Podczas Dni Dziedzictwa interesował nas również, jak zawsze, czas historyczny zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XVI MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. WIELKI WYBUCH 1914–-1918 (2014)

W związku z przypadającą w tym 2014 roku 100.setną rocznicą wybuchu I pierwszej wojny światowej motywem przewodnim XVI edycji Dni Dziedzictwa, zatytułowanej Wielki wybuch 1914–1918, była historia tego okresu. Podczas dwóch majowych weekendów pokazaliśmy nie tylko zabytki militarne, ale także obiekty świadczące o wielkiej zmianie i rozwoju cywilizacyjnym, dla których wielka wojna była bezpośrednim impulsem.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XV MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. WEJDŹ NA SZLAK! (2013)

Szlaki kulturowe, czyli tematyczne trasy zwiedzania byly były motywem przewodnim XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Wejdź na szlak!”, a zwiedzić można było krakowskie obiekty szlaku Młodopolska Małopolska, i średniowieczne kościoły szlaku Małopolska Romańska, a także zabytki Krakowskiego Szlaku Techniki, szlaku Dwory Małopolski oraz i kościoły Małopolskiej Trasy UNESCO.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XIV MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. W TYM SĘK! (2012)

W ramach XIV odsłony Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zostały zaprezentowane obiekty architektury drewnianej, które można było zwiedzać w aż dwa majowe weekendy. Wspólnie z muzeami posiadającymi będącymi właścicielami skansenówy i obiektówy in situ, ustalono ostateczną listę opracowaliśmy trasęobiektów, którae stanowiły obrazuje przekrój różnorodnośćci form i funkcji, prezentując zarówno architekturę sakralną, jak i dworską, chłopską, a także zabytki techniki czy obiekty związane z rzemiosłem.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XIII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. TWARZE MAŁOPOLSKI (2011)

XIII edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowana była pod nazwą hasłem Twarze Małopolski. Dwanaście wybranych zabytków zaprezentowane zostałoo poprzez związane z nimi postacie – artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych – lub wydarzenia.

Przejdź do strony edycji Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2010)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

XI MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2009)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

X MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2008)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

IX MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2007)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

VIII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2006)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

VII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (2005)

Zobacz zabytki edycji Fotorelacja

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Podsumowanie XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem (2019)


Podsumowanie XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolność krzepi (2018)


Podsumowanie XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Od kuchni (2017)


Sprawozdanie merytoryczne z XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wszystko płynie (2016)


Sprawozdanie merytoryczne z XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Był sobie czas (2015)


Podsumowanie XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wielki wybuch 1914–1918 (2014)


Sprawozdanie merytoryczne z XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wejdź na szlak! (2013)


Sprawozdanie merytoryczne z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego W tym sęk! (2012)


Sprawozdanie merytoryczne z XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Twarze Małopolski (2011)


RAPORTY Z BADAŃ ANKIETOWYCH

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wszystko płynie (2016)

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas (2015)

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki wybuch 1914–1918 (2014)

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wejdź na szlak! (2013)

Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów z terenu Małopolski

Zgłoś obiekt


CO OFERUJEMY?

W ramach przygotowań do wydarzenia redagujemy notę zawierającą opis zabytku, opracowujemy jego bibliografię, gromadzimy materiały archiwalne i ikonograficzne, a także przeprowadzamy dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie tworzona jest książka zawierająca ilustrowane teksty poświęcone każdemu z prezentowanych zabytków. Publikację tę bezpłatnie dystrybuujemy wśród uczestników Dni Dziedzictwa podczas wydarzenia.

Zapewniamy współpracę z zespołem MIK przy tworzeniu i realizacji programu wydarzenia w obiekcie. Pomagamy w opracowaniu punktów programu, dostosowanego do różnych grup odbiorców, uwzględniającego temat edycji.

Prowadzimy kompleksowe działania marketingowe i promocyjne za pośrednictwem ważniejszych mediów, opracowujemy i drukujemy materiały promocyjne: plakaty, afisze, ulotki.

Przy organizacji wydarzenia nawiązujemy długofalową współpracę z wolontariuszami, którzy wspomagają działania związane z realizacją programu i obsługują stanowiska informacyjne MIK, zlokalizowane przy każdym z obiektów.

We współpracy z Gospodarzami obiektów tworzymy materiały dodatkowe, które można wykorzystywać również po zakończeniu wydarzenia: mapy, ulotki, quizy, gry terenowe i wystawy planszowe.

CZEGO OCZEKUJEMY?

Podstawowym warunkiem jest umożliwienie turystom nieodpłatnego zwiedzenia zabytku podczas Dni Dziedzictwa.

W ramach przygotowań do wydarzenia Gospodarze deklarują wolę współpracy z nami przy opracowaniu i realizacji wybranych wydarzeń w ramach programu zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem prac.

Gospodarze zabytków nieodpłatne udostępniają nam materiały informacyjne i wizualne dotyczące zabytku do wykorzystania w czasie przygotowań do wydarzenia.

KIM SĄ UCZESTNICY?


JAK WYGLĄDA PROGRAM?

PROCEDURA USTALANIA LISTY ZABYTKÓW

1) Określenie tematu przewodniego edycji (planowany termin: połowa lipca)

2) Kwerenda dotycząca zabytków związanych z tematem edycji (planowany termin: sierpień)

3) Wybór zabytków na podstawie kryteriów kwalifikujących (planowany termin: sierpień–wrzesień):
kryterium atrakcyjności: zabytki mają wysoką wartość historyczną i architektoniczną, są atrakcyjne dla odbiorców wydarzenia;
kryterium autentyczności zabytków i eksponatów;
kryterium lokalizacji: zabytki na każdej z tras małopolskich muszą być zlokalizowane w niedużych odległościach od siebie (maks. 30 km);
kryterium niedostępności: przynajmniej jeden z wybranych zabytków na trasie powinien być na co dzień niedostępny do zwiedzania;
kryterium bezpieczeństwa: wszystkie wybrane zabytki powinny być bezpieczne dla turystów;
kryterium frekwencji: zabytki są przystosowane do jednorazowego zwiedzania przez przynajmniej 30 osób (w Krakowie min. 50 osób)

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględniania wybranych kryteriów, jeśli uzna, że istnieją istotne argumenty, by dany zabytek zaprezentować w ramach Dni Dziedzictwa.

4) Wizja lokalna: zwiedzanie zabytków połączone z ich weryfikacją na podstawie kryteriów kwalifikujących, sprawdzenie kwestii związanych z logistyką (dojazd, parking, infrastruktura) (planowany termin: sierpień–wrzesień)

5) Wizyty studyjne: kontakt z Gospodarzem zabytku – uzyskanie zgody na prezentację zabytku oraz ustalenie ram współpracy (planowany termin: wrzesień–listopad)

6) Wizyty studyjne: kontakt z potencjalnymi Współorganizatorami – ustalenie zakresu współpracy (planowany termin: wrzesień–listopad)

7) Zespół Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego rekomenduje wybrane zabytki Dyrektorowi Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który ostatecznie zatwierdza listę zabytków (planowany termin: listopad)

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności | Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Instytutu Kultury.