Założenie klasztorne oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie, fot. K. Schubert MIK 2020 ©

Założenie klasztorne oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie

XXII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Brzmi dobrze
ADRES: ul. Skałeczna 15, Kraków
GOSPODARZ: Klasztor Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce

Krakowska Skałka należy do tych miejsc na mapie Polski, które zawsze mocno oddziaływały na dzieje całego narodu. Składa się na to jej pradawny rodowód –   pierwsze osadnictwo na tym terenie datuje się na dwa tysiące lat przed naszą erą, a badania archeologiczne wskazują na istnienie tu obronnego grodziska już około V wieku, później, około XI wieku, także romańskiej świątyni – a także nadzwyczajność tego miejsca: miało tu przecież dojść do męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa z rąk króla Bolesława Śmiałego w 1079 roku, o czym wspominają pierwsi kronikarze. Zajście to stało się początkiem kultu jednego z pierwszych patronów chrześcijańskiej Polski. W późniejszych stuleciach kult ten był podtrzymywany przez pielgrzymowanie na Skałkę, do świętego Stanisława – kolejnych królów, możnowładców i duchownych wraz z ludem. 

Założenie klasztorne oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie, fot. K. Schubert MIK 2020 ©

Kanonik krakowski Jan Długosz, autor Żywotu św. Stanisława, a jednocześnie fundator kościoła, w trosce o podupadające w XV wieku sanktuarium postanowił powierzyć to miejsce opiece braci paulinów. Pełna nazwa tego zakonu brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, czyli Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (święty Paweł z Teb żył w południowym Egipcie na przełomie III i IV wieku). Zakon pauliński powstał w okolicach miasta Pécs na Węgrzech około XIII wieku. Za założyciela zakonu uważa się bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, który pod wpływem objawienia założył na górze Pilis klasztor św. Krzyża (Pilisszentkereszt), gdzie wraz ze współbraćmi zaczął żyć według wzoru wyznaczonego przez pustelnika Pawła. 

Paulini dotarli do Polski w 1382 roku, obierając sobie jako siedzibę Jasną Górę. Długosz sprowadził ich stamtąd do Krakowa w 1472 roku. Na Skałce powstał wówczas gotycki kościół pod wezwaniem św. św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa, który przetrwał do 1733 roku, kiedy zdewastowaną świątynię rozebrano. Budowę nowego kościoła pod tym samym wezwaniem rozpoczęto na podstawie planów Antoniego Gerharda Müntzera z Brzegu, a dokończono pod kierunkiem królewskiego architekta Antoniego Solariego, który częściowo zmienił pierwotny projekt. 

W sylwecie kościoła dominują dwie wieże, nakryte barokowymi hełmami. Flankują pięknie zakomponowaną fasadę świątyni, z centralnie umieszczonym wejściem, do którego wiodą dwubiegowe schody. Skałeczny kościół jest trójnawową bazyliką, zbudowaną na planie prostokąta i przykrytą sklepieniem kolebkowym z lunetami. Nawa główna jest tej samej szerokości co prezbiterium, przy którym od południa mieści się dawny skarbiec (obecnie muzeum) i biblioteka (nad skarbcem), a od północy – zakrystia i oratorium zakonne.

W ołtarzu głównym, ozdobionym rzeźbami aniołów oraz stiukową glorią, znajduje się przedstawienie św. Michała Archanioła strącającego Lucyfera, pędzla Tadeusza Kuntzego. Autorami bogatej dekoracji stiukowej oraz rzeźb są Wojciech Rojowski oraz Jan Jerzy Lehnert z Opawy. Rojowski wykonał także barokowo-rokokową ambonę. Naśladująca barokowe malowidła polichromia wnętrza pochodzi z końca XIX wieku, kiedy staraniem ówczesnego przeora o. Ambrożego Federowicza przeprowadzono remont świątyni. Z tego czasu pochodzą również neobarokowe stalle projektu Karola Knausa, zdobione scenami z historii obrony Jasnej Góry przed Szwedami.

Budynek samego klasztoru, nawiązujący formą do włoskiego typu renesansowych zamków, zbudowano wcześniej niż kościół, bo w drugiej połowie XVII wieku, na zrębach wcześniejszej gotyckiej budowli. Jednym z budowniczych był Jan Zaor, kazimierski murator. 

Wejście do klasztoru prowadzi przez portal, który zdobi herb zakonu paulinów: kruk z bochenkiem chleba, dwa lwy i palma. Na dziedzińcu przed kościołem warto zwrócić uwagę na sadzawkę św. Stanisława z XVII-wiecznym kamiennym ogrodzeniem.

Architektoniczne założenie klasztorne malowniczo otaczają ogrody, niegdyś bogate w drzewa owocowe i warzywniaki. W latach 30. XX wieku w części ogrodu wybudowano funkcjonalistyczny budynek juwenatu, czyli szkoły kształcącej kandydatów do zakonu. Autorem projektu był znany krakowski architekt, Adolf Szyszko-Bohusz.

Kościół Na Skałce jest drugim – obok Wawelu – miejscem spoczynku słynnych Polaków. Autorem zrealizowanego w latach 1876–1880 (w związku z obchodami 400-lecia śmierci pochowanego w 1480 roku na Skałce Jana Długosza) projektu wydrążonych w skale pod tarasem podziemi, czyli Krypty Zasłużonych, był Teofil Żebrawski. Odtąd pochowano tu wiele cenionych postaci życia publicznego, między innymi Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego, Czesława Miłosza.

Założenie klasztorne oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie

Sawicki Witold, Bibliografia ilustrująca życie i kult świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, Rzym 1953
Autor: Jan Dominik [recenzja]
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 6 : 1957, s. 406 – 412

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500 – 1540
Autor : Jerzy Gadomski
Wydawnictwo : Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział. –  131, [1] s., [217] s. tabl. : il. ; 30 cm.
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 1995

Katalog zabytków sztuki. Tom IV: Miasto Kraków, cz. V Kazimierz, Stradom. Kościoły i klasztory, (cz.1: Tekst, cz.2: Ilustracje)
Red.: Izabella Rejduch–Samkowa i Jan Samek
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1994

Wawel i Skałka: panteony polskie
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Miejsce wydania: Wrocław, 1995

Skałka i groby zasłużonych
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: nakładem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Zarząd Wojewódzki w Krakowie
Miejsce wydania: Warszawa, 1982

Panteon narodowy na Skałce
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Paulinianum: Wydawnictwo Zakonu Paulinów
Miejsce wydania: Częstochowa, Kraków, 2003

Kraków: Stare Miasto z Wawelem, Kazimierz i Stradom
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Skałka, na podstawie pracy Józefa Muczkowskiego
Autor: Michalina Janoszanka
Wydawnictwo: nakład i własność Komitetu odnowienia kościoła na Skałce w Krakowie, druk: Drukarnia Polska
Miejsce wydania: Poznań, 1927

Skałka- kościół i klasztor paulinów w Krakowie
Red.: Jan Mazur, teksty Stanisław J. Dziedzic , tł. na jęz. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa
Wydawnictwo: „Czuwajmy”
Miejsce wydania: Kraków, 1999

Skałka
Autor: Józef Muczkowski
Wydawnictwo: Drukarnia „Czasu”, nakładem Towarzystwa miłośników historyi i zabytków Krakowa, Seria: „Biblioteka Krakowska”, nr 4
Miejsce wydania: Kraków, 1897

Tajemnice krakowskich budowli
Autor: Andrzej Nazar
Wydawnictwo: vis-a vis etiuda
Miejsce wydania: Kraków, 2009

Skałka- sanktuarium i Panteon Narodu: 750-lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Red.: Ludwik Kaszowski
Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IV, cz. V: Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 2
Red.: Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek
Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1994

Barokowe kościoły Krakowa
Autor: Franciszek Klein
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XV (15): 1913, s. 97-204

Leksykon kościołów Krakowa
Autor: Michał Rożek,  Barbara Gondkowa
Wydawnictwo: Verso
Miejsce wydania: Kraków, 2003

Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa
Autor : Michał Rożek
Wydawnictwo : PWN
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 1993

Kraków: przewodnik historyczny
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie
Miejsce wydania: Wrocław, 1997

Kraków. Przewodnik ilustrowany
Autor: Bogusław Michalec
Wydawnictwo: Pascal
Miejsce wydania: Bielsko-Biała, 2004

Kraków
Autor: Jan K. Ostrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Miejsce wydania: Warszawa, 1992

Sztuka Krakowa
Autor : Tadeusz Dobrowolski
Wydawnictwo : Wydawnictwo Literackie, wyd. V, (red.) Władysław Leśniewski
Miejsce wydania : Kraków, 1978

Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 2000

Zwiedzamy Kraków: przewodnik turystyczny
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: PTTK „Kraj”
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1989

Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa
Autor : Michał Rożek
Wydawnictwo :  [Wyd. 2]. – Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział. – 718 s. : il., pl. ; 21 cm.
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 1997

Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa
Autor: Michał Rożek
Wydawnictwo: PWN
Miejsce wydania: Warszawa, Kraków, 1993

Kraków i okolice : przewodnik
Autor : Leszek Ludwikowski
Wydawnictwo :  „ Sport i Turystyka” ; [oprac. kartogr. Henryka Całkowa, Janusz Szewczuk (mapa załącznik)]. – Wyd. 3 uzup. – 219, [1] s., [1] k. pl. kolor. ; 19 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1991

Malarstwo tablicowe w Małopolsce
Autor: Jerzy Gadomski
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 251-305

Pomniki sztuki w Polsce, T.1 : Małopolska
Autor :  Zygmunt Jerzy  Łoziński
Wydawnictwo : Arkady- XXVII, 489 s., 3 mapy luz. : fot., pl., rys. ; 20 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1985

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice
Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, druk W. L. Anczyca i Spółki
Miejsce wydania: Kraków, 1938

Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, wyd. III rozszerzone
Autor: Karol Estreicher
Wydawnictwo: wyd. Łódzkie Zakłady Graficzne, Krajowa Agencja Wydawnicza (reprodukcja techniką fotooffsetową: nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1938)
Miejsce wydania: Kraków, 1989

Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów
Autor: Tadeusz Chrzanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce wydania: Warszawa, 1993

Założenie klasztorne oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

ograniczona dostępność

Dane teleadresowe:

adres: ul. Skałeczna 15, Kraków

gmina: Kraków

powiat: Kraków

gospodarz: Klasztor Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce

www: http://www.skalka.paulini.pl/

e-mail: [email protected]

telefon: 12 619 09 00, 12 421 72 44

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności