Layout XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, proj. J. Katańska (2017) ©