XX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, proj. M. Grochot (2018) ©

tutaj powinny znajdować się wydarzenia dodatkowe